Jezik:

O društvu

Ukratno o nama

Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri sa svojim odvjetnicima pruža odvjetničke usluge strankama - pravnim i fizičkim osobama - u svim oblicima civilnog prava.

Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri nastalo je preoblikovanjem u društvo s ograničenom odgovornošću Odvjetničkog društva Hanžeković, Radaković & Partneri, osnovanog 1994. kao sljednik partnerskog odnosa Marijana Hanžekovića, odvjetnika od 1978. godine, koji se najveći dio svog odvjetničkog rada bavio trgovačkim pravom, i Milana Radakovića, odvjetnika od 1970. godine, koji se najveći dio svog odvjetničkog rada bavio građanskim pravom.

Ideja vodilja osnivača društva je pružanje pravnih usluga pravnim i fizičkim osobama na najvišoj profesionalnoj razini. Kako bi u tome i uspjeli u društvu danas radi 9 partnera, 33 odvjetnika i 55 odvjetničkih vježbenika koji se unutar društva opredjeljuju za pojedina područja trgovačkog odnosno građanskog prava. Odvjetnici u društvu bave se i kaznenim pravom vezanim uz gospodarstvo.

Stranke

Više od 90% stranaka našeg odvjetničkog društva su pravne osobe - srednje i velike tvrtke raznih djelatnosti, državna tijela, međunarodne financijske institucije, telekomunikacijske tvrtke i sl., a manje od 10% stranaka su fizičke osobe.

Velika pažnja polaže se na specifičnost poslovanja svake pojedine stranke i odvjetnici koji prate te stranke, grupaciju ili sektor posvećuju se tom dijelu prava te prate sve novine vezane uz to područje prava u Hrvatskoj i svijetu.

Članstva i priznanja

Društvo je član organizacije Lex Mundi, vodećeg svjetskog udruženja nezavisnih odvjetničkih društava.

Članstvo u organizaciji Lex Mundi moguće je samo na poziv. Samo je jedno odvjetničko društvo iz svake zemlje ekskluzivni član organizacije Lex Mundi, a Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri hrvatski je član od 1998.

Članstvo u organizaciji Lex Mundi društvu pruža mogućnost suradnje s visokokvalitetnim odvjetničkim društvima diljem svijeta, čime hrvatskim strankama omogućava pristup pravnim savjetima u pogledu stranog prava, kroz usku suradnju s drugim društvima članovima organizacije Lex Mundi.

Već dugi niz godina Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri uvršteno je među vodeća odvjetnička društva u mnogim referentnim vodičima i katalozima pružatelja pravnih usluga.

Godine 2009. društvo je dobilo priznanje European CEO "Best Corporate Legal Team". European CEO te je nagrade osmislio kako bi odao priznanje i nagradio organizacije koje u svojem radu primjenjuju najviše standarde usluge, inovacije i stručnosti.