Jezik:

Pravni tim

Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri danas ima 8 odvjetnika partnera, 33 odvjetnika i 60 vježbenika, a zajedno s pomoćnim osobljem (administratorima, informatičarima, prevoditeljima) zapošljava više od 164 osoba, uz stalan rast.

Naši odvjetnici imaju najviše stručne kvalifikacije, bogato radno iskustvo i stručnost u svojim područjima rada. Unatoč tome, neprestano se stručno usavršavaju i unapređuju razinu svojih odvjetničkih usluga.

Sjedište Radnička cesta 22

Dora Hanžeković

Dora Hanžeković
Obrazovanje:
 • 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2011-2014 vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2014. – odvjetnica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2016. – partnerica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2016. – članica uprave Odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2018. – predsjednica uprave Odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, ovršno pravo, medijsko pravo, ugovori o građenju i primjena propisa o gradnji

Strani jezici:

engleski

Opis:

Rad odvjetnice Dore Hanžeković obuhvaća područje građanskog i medijskog prava, što uključuje i zastupanje stranaka u navedenim granama prava pred sudovima i upravnim tijelima.

Dora Hanžeković se bavi savjetovanjem te vođenjem postupaka prisilne naplate potraživanja, kako za fizičke, tako i za pravne osobe.

Odvjetnica Hanžeković pruža pravne savjete, izrađuje ugovore i pravna mišljenja iz stvarnopravnih i obveznopravnih odnosa, a posebno je usmjerena na pružanje pravnih usluga iz područja medijskog prava.

Dora Hanžeković među ostalim ima iskustva u savjetovanju stranaka u projektima iz područja građenja i infrastrukture.

Milan Radaković

Milan Radaković
Obrazovanje:
 • 1967. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1968. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 1967.-1969. vježbenik u odvjetničkom uredu Štokić u Zagrebu
 • 1970-1986. odvjetnički ured Radaković
 • 1986-1994. partnerstvo s odvjetničkim uredom Hanžeković
 • 1994. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Radaković
 • 2010. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, obiteljsko pravo, zemljišnoknjižno pravo, kazneno pravo

Strani jezici:

engleski, njemački

Opis:

Odvjetnik Milan Radaković jedan je od osnivača Odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri. Odvjetničku djelatnost obavlja preko 40 godina šireći stručnost, znanje i dignitet profesije. Educirao je stotine vježbenika od kojih su danas šezdeset i dvoje odvjetnici. Odvjetnik Milan Radaković, od kojeg su generacije odvjetnika učile, sjajan je poznavatelj građanskog prava, a ništa manje kaznenog prava. Služi kao primjer kako se analitičkim umom uz poštivanje najviših standarda Kodeksa odvjetničke etike, bez kompromisa, štite prava stranaka sukladno vladavini prava. Kao osoba uživa velik ugled podjednako u odvjetništvu, državnom odvjetništvu i sudstvu. Cijeli svoj život beskompromisno štiti interese stranaka u skladu s najvišim stručnim i moralnim principima. Aktivno je sudjelovao u radu Hrvatske odvjetničke komore, bio je član mnogih tijela Komore, te je i u radu tih tijela pokazivao i dokazivao svoju stručnost, a posebno obnašajući dužnost suca Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore.

Damir Metelko

Damir Metelko
Obrazovanje:
 • 1991. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 1994. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2003. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

trgovačko pravo, porezno pravo, bankarsko pravo, pravo tržišnog natjecanja, upravno pravo, pripajanja i spajanja

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnik Damir Metelko ima veliko iskustvo u transakcijama projektnog i strukturnog financiranja, u leasingu, u pripajanju i spajanju društava, osiguranjima, općem pravu društava i poreznom pravu.

Njegov rad obuhvaća zastupanje stranaka u pregovorima i sastavljanju ugovora, kao i projektne dokumentacije, te dokumenata o osiguranju.

Savjetovao je brojna inozemna i domaća društva u strukturnim ulaganjima u Hrvatskoj, bio je vodeći odvjetnik pravnog tima u najvećem pripajanju na domaćem tržištu osiguranja, a osim toga pruža pravne savjete o pripajanju u sektorima nekretnina i turizma.

Odvjetnik Metelko ima također široko iskustvo u kontrolnim postupcima pripajanja i u pitanjima tržišnog natjecanja. Tijekom svog dugogodišnjeg rada, Damir Metelko sudjelovao je u raznim značajnim projektima u Hrvatskoj kao što su, među inim, autoceste i telekomunikacije.

Odvjetnik Metelko zastupa stranke u trgovačkim i građanskim sporovima te ima bogato iskustvo u savjetovanju klijenata na području bankarstva u vezi s naplatom duga, stečajem, ovrhom, parničnim i drugim srodnim postupcima.

Irina Jelčić

Irina Jelčić
Obrazovanje:
 • 1991. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 1991-1992. vježbenik u odvjetničkom uredu Jeličić u Zagrebu
 • 1992-1995. vježbenik u Odvjetničkom uredu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 1995. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2003. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

pravo društava, pripajanje i spajanje društava, energetika, trgovačko pravo, bankarsko pravo, stvarno pravo, financiranje projekata

Strani jezici:

engleski, poznavanje slovenskog i talijanskog

Irina Jelčić

Irina Jelčić
Obrazovanje:
 • 1986.-1991. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. Pravosudni ispit
 • 1995.-1997. nekoliko međunarodnih seminara o trgovačkom pravu u organizaciji Instituta IDLI
 • 1998. radionica o osiguranim transakcijama financirana od strane Europske banke za obnovu i razvoj
Zaposlenje:
 • 1991. Vježbenik u Odvjetničkom uredu Jeličić u Zagrebu
 • 1992. Vježbenik u Odvjetničkom uredu Hanžeković & Radaković
 • 1995. Odvjetnik u Odvjetničkom uredu Hanžeković & Radaković
 • 2003. Partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković, Radaković & Partneri
Glavna područja rada: pravo društava, pripajanja i preuzimanja, energetika, trgovačko pravo, bankarsko pravo, stvarno pravo, financiranje projekata
Strani jezici:
Opis:

Odvjetnički rad Irine Jelčić usmjeren je na pripajanje i spajanje, ponude za preuzimanje, trgovačke i korporativne transakcije, tržište kapitala, inicijalne javne ponude, kao i na transakcije vezane uz energetiku. Irina Jelčić pružala je pravne savjete u brojnim značajnim predmetima, među kojima je i preuzimanje dviju najvećih banaka u Hrvatskoj. Vodila je velik broj due diligence postupaka te bila pravna savjetnica u postupcima pripajanja i preuzimanja, u sastavljanju ugovora o kupoprodaji te drugim pravnim pitanjima u vezi s poslovanjem trgovačkih društava u raznim gospodarskim granama. Sudjelovala je u brojnim istraživačkim projektima i publikacijama koji su se odnosili na hrvatsku pravnu praksu. Godine 2001. Irina Jelčić bila je pozvana kao gost predavač na konferenciju World Bank Lex Mundi Harvard University u Washingtonu, gdje je predstavila pravnu strukturu i učinkovitost sudstva u Hrvatskoj. Osim toga, 2008. Svjetska Banka dodijelila je Irini Jelčić priznanje "Doing Business" za njezin doprinos u proteklih pet godina.

 

Irina Jelčić  je članica Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnih ispita pri Ministarstvu pravosuđa iz grupe predmeta Ustavno uređenje, osnove sustava Europske unije i organizacija pravosuđa, te je članica Komisije za sprječavanje pranja novca pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

 

Chambers Europe 2015 preporučuje Irinu Jelčić kao “vrlo uglednog profesionalca koji je izvrstan u vođenju M&A transakcija”. Kolege hvale njezino poznavanje područja rada, navodeći da “ima sveobuhvatno znanje potrebno za rješavanje korporativnih problema”.

Objavljeni radovi:

Financial stability from the perspective of the next EU member, Global Banking & Financial Policy Review 2012/2013

Established directives”, World Finance published by World News Media, September-October 2009 Croatia: The Croatian sensation, IFLR, June 2009

“Ugovor između dioničara”, Računovodstvo i financije, April 2009

“Chapter 12, Croatia“ in The Mergers & Acquisitions Review, 2008

Domagoj Truhar

Domagoj Truhar
Obrazovanje:
 • 1991. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1994. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 1992-1995. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 1995. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2003. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković, & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo, ustavno pravo, međunarodno privatno pravo

Strani jezici:

engleski, srpski

Opis:

Odvjetnik Domagoj Tuhar ima široko iskustvo u vođenju sudskih postupaka, arbitražnih postupaka i postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Njegovi prijedlozi za ocjenu ustavnosti zakona rezultirali su ukidanjem spornih zakona ili pojedinih odredbi osporavanih zakona.

Odvjetnik Domagoj Truhar ne samo da ima široko i stručno poznavanje hrvatskog zakonodavstva nego i izrazitu analitičku sposobnost i vještinu sastavljanja ugovora.

Savjetuje brojne domaće i inozemne stranke kod stjecanja nekretnina, ugovora o gradnji i trgovačkih ugovora. Odvjetnik Domagoj Truhar radi s raznovrsnim strankama, od velikih korporacija, javnih trgovačkih društava i državnih tijela do malih poduzetnika i fizičkih osoba.

Jasminka Čorda Truhar

Jasminka Čorda Truhar
Obrazovanje:
 • 1990. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1994. Pravosudni ispit
 • 1994. Magisterij iz građansko-pravnih znanosti  - Pravni fakultet Sveučilišta
 • u Zagrebu
Zaposlenje:
 • 1990-1994. vježbenik u odvjetničkom uredu Čorda u Bjelovaru
 • 1994. odvjetnik u odvjetničkom uredu Čorda u Bjelovaru
 • 1995. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2003. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković, & Partneri  d.o.o.
Glavna područja rada:

trgovačko pravo, ugovori o građenju i primjena propisa o gradnji, projektno financiranje, koncesije, javno-privatno partnerstvo

Strani jezici:

engleski, njemački, francuski

Opis:

Odvjetnica Jasminka Čorda Truhar ima bogato iskustvo u pregovaranju i sastavljanju ugovora o koncesiji, ugovora o zajedničkom ulaganju i ugovora o građenju u BOT i PPP projektima. Pruža pravne usluge u vezi koncesijskih projekata za autoceste i zračne luke u Hrvatskoj te u vezi posebnih pravnih režima kao što su javna dobra i opća dobra. Ima dugogodišnje iskustvo u sastavljanju posebnih uvjeta ugovora na koje se primjenjuju opći uvjeti FIDIC-a i savjetovanju stranaka u postupku rješavanja sporova proizašlih iz FIDIC ugovora o građenju.

Odvjetnički rad Jasminke Čorda Truhar uključuje brojne aspekte javnog prava, posebice koncesije, javno-privatno partnerstvo, javnu nabavu, javne ceste i zračne luke.

Odvjetnica Jasminka Čorda Truhar zastupa stranke u trgovačkim sporovima, kao i u domaćim i međunarodnim arbitražama.

Kao vrsna pravnica, odvjetnica Jasminka Čorda Truhar savjetuje stranke i daje pravna mišljenja na ugovornu dokumentaciju, financijske ugovore i garancije te priprema nacrte ugovora o osiguranju.

Kao pravna savjetnica nadležnih ministarstava RH, sudjelovala je i u sastavljanju Zakona o koncesijama, Zakona o javno privatnom partnerstvu, Zakona o cestama, Zakona o zračnim lukama i dr.

Kruno Knežević

Kruno Knežević
Obrazovanje:
 • 1997. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 1997-2000. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2000. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2005. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

trgovačko pravo, stvarno pravo, obvezno pravo, pravo intelektualnog vlasništva, upravno pravo, ustavno pravo, pripajanja i spajanja

Strani jezici:

engleski

Opis:

Radno iskustvo odvjetnika Krune Kneževića obuhvaća široki raspon domaćih i inozemnih transakcija, poput pripajanja i spajanja, financiranja nekretnina, strukturnog financiranja i općih komercijalnih zajmova. Odvjetnik Knežević bio je vodeći odvjetnik pravnog tima u najvećem pripajanju na domaćem tržištu osiguranja, a osim toga pruža pravne savjete o pripajanju u sektorima nekretnina i turizma.

Bavi se pravnim savjetovanjem velikih međunarodnih i domaćih društava u svim aspektima poslovanja trgovačkih društava, a posebice onih koji se odnose na carinske propise, zaštitu prava intelektualnog vlasništva i građenje.

Odvjetnik Knežević pruža i pravne savjete u vezi s transakcijama na tržištu kapitala. Ima bogato iskustvo u savjetovanju klijenata na području bankarstva u vezi s naplatom duga, stečajem, ovrhom, parničnim i drugim srodnim postupcima.

U svom radu, odvjetnik Kruno Knežević zastupa i stranke u trgovačkim sporovima i arbitražnim postupcima, kao i u ocjeni ustavnosti zakona.

Andrea Domac Ričković

Andrea Domac Ričković
Obrazovanje:
 • 1999. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001. Pravosudni ispit
 • 2005. Znanstveni magisterij iz prava društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Heidelbergu
Zaposlenje:
 • 1999-2003. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2003. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2008. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, trgovačko pravo, pravo društava, stečaj, radno pravo

Strani jezici:

engleski, njemački

Opis:

Odvjetnica Andrea Domac Ričković savjetuje i zastupa stranke u raznim transakcijama, u osnivanju trgovačkih društava, u njihovom upravljanju, unutarnjim odnosima članova društva te priprema svu potrebnu dokumentaciju.

Odvjetnica Domac Ričković pruža pravne savjete i usluge domaćim i inozemnim strankama kod kupoprodaje nekretnina, razvoja nekretnina, iznajmljivanja i upravljanja hotelima. Među inim odvjetnica Domac Ričković bavi se i financijskim transakcijama, pripajanjima i spajanjima, kao i zajedničkim ulaganjima.

Iva Markotić Bagarić

Iva Markotić Bagarić
Obrazovanje:
 • 2002. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2002-2005. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2005. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković, & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

radno pravo, trgovačko pravo, ugovori o građenju i primjena propisa o gradnji, medijsko pravo, autorsko pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnica Iva Markotić Bagarić ima veliko iskustvo u zastupanja stranaka u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima. Odvjetnica Markotić Bagarić u svom radu posebice je usmjerena na područje radnog prava, te je stekla široko iskustvo  u pružanju pravnih savjeta i izradi pravnih mišljenja u vezi s radnim odnoseima, izradom ugovora i radnopravnih akata.

Odvjetnica  Iva Markotić Bagarić pruža savjete iz stvarnopravnih i obveznopravnih odnosa, izrađuje ugovore i daje pravna mišljenja iz navedenih područja prava, a posebno područje interesa zauzimaju medijsko pravo, sportsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva, te se odvjetnica Iva Markotić Bagarić bavi i savjetovanjem i zastupanjem stranaka u tom pravnom području.

S obzirom na područja prava kojima se osobito bavi, odvjetnica Iva Markotić Bagarić ima bogato iskustvo u zastupanju stranaka u građanskim, trgovačkim, radnim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima

Andrej Bošnjak

Andrej Bošnjak
Obrazovanje:
 • 2004. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2004-2008. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2008. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, zemljišnoknjižno pravo, trgovačko pravo, upravljanje NPL plasmanima, stjecanje i promet rudnih resursa, koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, biogoriva

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnik Andrej Bošnjak u svom se odvjetničkom radu aktivno bavi zastupanjima u sudskim postupcima te savjetovanjem u vezi sa stjecanjem i prometom nekretnina, trgovačkim ugovorima i osiguranjem potraživanja.

Radio je kao pravni savjetnik na projektima prodaje i  privatizacije  kao i na realizaciji više građevinskih projekata, a specijalizirao se za pravnu podršku klijentima zainteresiranim za koncesije za istraživanje i eksploataciju svih vrsta rudnih resursa. Redovito je uključen u izradu pravnih mišljenja vezanih za financiranje infrastrukturnih projekata.

Savjetuje financijske institucije u usklađivanju s državnim regulatornim izmjenama.

Odvjetnik Bošnjak ima bogato iskustvo u upravljanju NPL plasmanima, kao i u svim aspektima procjene i prometa takvih potraživanja.

Dino Miljak

Dino Miljak
Obrazovanje:
 • 2008. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2009-2012. vježbenik  u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2012. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo, zemljišnoknjižno pravo, porezno pravo, zaštita tržišnog natjecanja

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnik Dino Miljak  u svom radu  zastupa stranke u trgovačkim i građanskim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima.

Stekao je široko iskustvo u pružanju usluga osiguravajućim društvima i bankama vezano za prisilnu naplatu potraživanja, kao i iskustvo u savjetovanju domaćih i inozemnih stranaka u poreznim, stečajnim i zemljišnoknjižnim pitanjima.

Odvjetnik Miljak ima iskustva u pitanjima u vezi sa zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, kao i u pružanju pravnih usluga klijentima u vezi s poreznim zakonom.

Ivana Bačić

Ivana Bačić
Obrazovanje:
 • 2008. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2008.-2012 vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partenri d.o.o.
 • 2012. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo, zemljišnoknjižno pravo, obiteljsko pravo, stečajno pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnica Ivana Bačić zastupa stranke u trgovačkim i građanskim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima.

Rad odvjetnice Bačić obuhvaća i savjetovanje stranaka u njihovu redovnom poslovanju te u pregovorima i sastavljanju ugovora iz domene stvarnog, obveznog te trgovačkog prava, a posebice iz područja trgovine.

Među inim, rad odvjetnice Bačić usmjeren je i na područje bankarstva i financijskih institucija, savjetovanje banaka u pravnim pitanjima vezanim uz  bankarske ugovore (zajmove, garancije, ugovore o kreditu i osiguranju potraživanja)  kao i njihovu naplatu potraživanja.

Odvjetnica Ivana Bačić zastupa stranke i u postupcima iz obiteljskog i nasljednog prava.

Josipa Mrklić

Josipa Mrklić
Obrazovanje:
 • 2009. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • 2011. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2009-2012. vježbenik  u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2012. odvjetnik u Odvjetničkom Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo,  ovršno pravo, obiteljsko pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnica Josipa Mrklić pruža pravne savjete tvrtkama vezano uz njihovo redovno poslovanje i naplatu potraživanja.

Odvjetnički rad Josipe Mrklić obuhvaća i zastupanje stranaka u građanskim i trgovačkim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima.

Jelena Arsić

Jelena Arsić
Obrazovanje:
 • 2005. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. Pravosudni ispit
 • 2012.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; poslijediplomski specijalistički studij: Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji
Zaposlenje:
 • 2006. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2006. vježbenik  u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri d.o.o.
 • 2008. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri d.o.o.
 • 2014. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

radno pravo, trgovačko pravo, pripajanja i spajanja, stvarno pravo, obvezno pravo, predstečajno i stečajno pravo, outsourcing

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnički rad odvjetnice Jelene Arsić obuhvaća savjetovanje i zastupanje stranaka u radnim sporovima, i pravnim pitanjima koja se odnose na povlastice/naknade i mirovine zaposlenika.

Odvjetnica Arsić osim toga ima bogato iskustvo u građanskim i trgovačkim postupcima, kao i u postupcima predstečajne nagodbe.

Odvjetnica Jelena Arsić bavi se savjetovanjem o statusnim pitanjima, izradom ugovora i pravnih mišljenja iz gore navedenih područja prava te zemljišnoknjižnog prava, stvarnopravnih i obveznih odnosa. Redovito sudjeljuje u transakcijama pripajanja i spajanja, due dilligance postupcima, kao i u postupcima stjecanja NPL plasmana.

Paula Jagar

Paula Jagar
Obrazovanje:
 • 2009. Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • 2012. pravosudni ispit
 • 2018. - Poslijediplomski specijalistički studij iz trgovačkog i prava društava
Zaposlenje:
 • 2010- 2014. vježbenica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2014. - odvjetnica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • srpanj 2015. Multilateralni program za odvjetnike koji govore njemački jezik, a koji organizira Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) u suradnji sa Saveznom odvjetničkom komorom i Njemačkom odvjetničkom udrugom.
 • kolovoz 2015. Praksa u Odvjetničkom uredu BKS Rechtsanwälte, Berlin, Njemačka
Glavna područja rada:

građansko pravo, trgovačko i pravo društva, radno pravo, ovršno pravo, stečajno pravo, javna nabava

Strani jezici:

engleski, njemački

Opis:

Paula Jagar je kao studentica aktivno sudjelovala u razvojnim programima Svjetske Banke i Vijeća Europe za mlade u Bosni i Hercegovini, a nakon diplome započela je karijeru u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. u Zagrebu.

Zahvaljujući bogatom iskustvu na području usklađenosti i upravljanja rizikom, odvjetnica Jagar pruža pravne savjete klijentima u vezi s usklađivanjem njihova poslovanja s važećim propisima, ali i s internim pravilima i najboljom praksom. Osim navedenoga, njezin rad je usredotočen na područje zakona o okolišu te na savjetovanje klijenata u vezi s važećom regulativom na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini.

S obzirom na izvrsno poznavanje njemačkoga jezika, odvjetnica Jagar zastupa klijente u pravnim postupcima na njemačkom govornom području te ima bogato iskustvo u različitim prekograničnim transakcijama.

Paula Jagar izrađuje sporazume i ugovore iz područja građanskog i trgovačkog prava te zastupa strane u parničnim, stečajnim i ovršnim postupcima.

Iva Burić

Iva Burić
Obrazovanje:
 • 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2012.-2015. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2015. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo, upravno pravo, udruge i neprofitne organizacije

Strani jezici:

engleski, talijanski

Opis:

Odvjetnica Iva Burić zastupa i savjetuje stranake u parničnim postupcima, u sporovima iz trgovačkog i građanskog prava, kao i u upravnim postupcima i sporovima te postupcima predstečajne nagodbe.

Iva Burić pruža pravne usluge i savjete brojnim klijentima u vezi s osnivanjem i poslovanjem udruga i neprofitnih organizacija.

Njezin rad takoder uključuje izradu ugovora i pravnih mišljenja iz građanskog i trgovačkog prava te vođenje postupaka prisilne naplate potraživanja, kako za fizičke tako i za pravne osobe.

Ana-Marija Bazina

Ana-Marija Bazina
Obrazovanje:
 • 2010. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2011. - 2014. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2014. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, zemljišnoknjižno pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Rad odvjetnice Ana-Marije Bazine obuhvaća savjetovanje i zastupanje stranaka u pravnim pitanjima vezanim uz redovno poslovanje društava kao na primjer osiguranje i naplata potraživanja. Ana-Marija Bazina zastupa stranke u parničnim i izvanparničnim postupcima pred sudovima i upravnim tijelima.  Ima i veliko iskustvo na području zemljišnoknjižnog prava i vlasničkopravnih odnosa.

Domagoj Lovrić

Domagoj Lovrić
Obrazovanje:
 • 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • 2012. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2010-2014. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2014. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, zemljišnoknjižno pravo, trgovačko pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnik Domagoj Lovrić zastupa stranke u građanskim i trgovačkim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima.

Rad Domagoja Lovrića obuhvaća savjetovanje stranaka o pravnim pitanjima u vezi s njihovim redovnim poslovanjem i naplatom potraživanja. Odvjetnik Lovrić savjetuje stranke i pruža pravna mišljenja posebic

Dora Domac Hrvatin

Dora Domac Hrvatin
Obrazovanje:
 • 2010. Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • 2013. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2010-2015. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2015. odvjetnica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, ovršno pravo, trgovačko pravo, bankarsko pravo, zemljišnoknjižno pravo

Strani jezici:

engleski, njemački

Opis:

Rad odvjetnice Dore Domac Hrvatin obuhvaća područje građanskog, trgovačkog i ovršnog prava te zastupanje i savjetovanje stranaka u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima.

Odvjetnica Dora Domac Hrvatin pravno savjetuje i banke i osiguravajuća društva u parničnim i izvanparničnim postupcima, a njezin rad posebice obuhvaća zastupanje u sporovima osiguranja i reosiguranja, te sastavljanje ugovora i dokumenata o osiguranju

Matea Šćepanović

Matea Šćepanović
Obrazovanje:
 • 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • 2013. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2011.-2012. vježbenik u Odvjetničkom uredu Sušac u Splitu
 • 2012.-2015. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2015. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.

 

Glavna područja rada:

ovršno pravo, stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnički rad odvjetnice Mateje Šćepanović obuhvaća područja stvarnog, obveznog i trgovačkog prava, te savjetuje tvrtke u osiguravanju potraživanja i njihovoj naplati.

Odvjetnica Matea Šćepanović zastupa i fizičke osobe u navedenim područjima prava pred sudovima i upravnim tijelima.

Silvia Ilijevski

Silvia Ilijevski
Obrazovanje:
 • 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2011- 2014. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2014. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

ovršno pravo, stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Rad odvjetnice Silvije Ilijevski obuhvaća zastupanje i savjetovanje stranaka u građanskim i trgovačkim sporovima.

Odvjetnički rad Silvije Ilijevski sastoji se i od pružanja pravnih usluga bankama, kao i telekomunikacijskim tvrtkama u njihovom redovnom poslovanju, kao i u postupcima prisilne naplate njihovih potraživanja.

Vedran Vusić

Vedran Vusić
Obrazovanje:
 • 2010.  Pravni Fakultet  Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013.  Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2010-2015.  vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri. d.o.o.
 • 2015.  odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri. d.o.o.
Glavna područja rada:

medijsko pravo, naknada štete, autorsko  pravo, ovršno pravo, stvarno pravo,  obvezno pravo, prekršajno pravo, zemljišnjoknjižno pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnik Vedran Vusić zastupa pravne i fizičke osobe u sudskim postupcima naknade štete i zaštite autorskih prava.

Odvjetnik Vusić savjetuje stranke u medijskim sporovima, sporovima autorskog prava i naknadi štete.

Rad odvjetnika Vusića obuhvaća savjetovanje tvrtki i sastavljanje pravnih mišljenja o pravnim pitanjima koja proizlaze iz njihovog redovnog poslovanja, uključujući pitanja predstečaja i stečaja.

Odvjetnik Vusić među inim zastupa stranke  I u zemljišnoknjižnim i ovršnim predmetima.

Tamara Lachowski

Tamara Lachowski

Sabina Vukadin

Sabina Vukadin

Marija Žaja

Marija Žaja

Pisarnica u Splitu

Marin Karuza

Marin Karuza

Pisarnica u Osijeku

Antonija Jurajić

Antonija Jurajić
Obrazovanje:
 • 2002. Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • 2006. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2003. - 2005. vježbenik u odvjetničkom uredu Berislava Stankovića
 • 2007. -2009. vježbenik u odvjetničkom uredu Mislava Matijevića
 • 2009. - 2014. Odvjetnički ured Antonije Jurajić
 • 2014. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Pisarnica Osijek
Glavna područja rada:

kazneno pravo, trgovačko pravo, stvarno pravo, obvezno pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnički rad odvjetnice Antonije Jurajić obuhvaća zastupanje stranaka u kaznenim postupcima, kao i u parničnim i izvanparničnim postupcima iz trgovačkog i građanskog prava.

U svom poslu odvjetnica Jurajić pruža pravne savjete i usluge strankama iz područja industrijske proizvodnje roba te ima veliko iskustvo u zastupanju stranaka u kaznenim postupcima za kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja.

Rad odvjetnice Jurajić vezan je za obranu klijenata u kaznenim postupcima za kaznena djela zlouporabe i prijevare u gospodarskom poslovanju, povrede obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, primanje i davanje mita, utaja poreza i carine, zlouporabe tržišta kapitala, nedozvoljene trgovine, pranje novca i dr.

Tanja Grbanović

Tanja Grbanović
Obrazovanje:
 • 2011. Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • 2013. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • 2011-2014. vježbenica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • 2014. odvjetnica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Pisarnica Osijek
Glavna područja rada:

ovršno pravo, stvarno pravo, obvezno pravo, prekršajno pravo

Strani jezici:

engleski, njemački

Opis:

Odvjetnički rad Tanje Grbanović obuhvaća zastupanje stranaka u parničnim i izvanparničnim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima.

Odvjetnica Tanja Grbanović savjetuje stranke o pravnim pitanjima vezanim za njihovo redovno poslovanje, osiguranje i naplatu potraživanja. Uz navedeno, odvjetnica Grbanović bavi se i transportnim pravom kao i savjetovanjem i zastupanjem stranaka u sporovima iz tog područja.

Među inim odvjetnica Grbanović svakodnevno zastupa stranake i u prekršajnim postupcima.