Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri

Melani Polinčić

Melani Polinčić
Obrazovanje:
  • 2013.     Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2016.     Pravosudni ispit
Zaposlenje:
  • 2014.     odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Borić i Partneri d.o.o., Zagreb
  • 2014.-2017.         odvjetnička vježbenica Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
  • 2017.     odvjetnica u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
  • kolovoz– listopad 2017.  Multilateralni program za odvjetnike koji govore njemački jezik, a koji organizira Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) u suradnji sa Saveznom odvjetničkom komorom i Njemačkom odvjetničkom udrugom.
  • rujan 2017.           Praksa u Odvjetničkom uredu Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Osnabrück, Njemačka
Glavna područja rada:

stvarno pravo, obvezno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, javna nabava

Strani jezici:

njemački, engleski

Opis:

Odvjetnica Melani Polinčić zastupa i savjetuje stranke u parničnim postupcima, upravnim sporovima, stečajnim postupcima te je braniteljica u prekršajnim postupcima. Melani Polinčić pruža pravne usluge i savjete brojnim klijentima u vezi s osnivanjem i poslovanjem trgovačkih društava. Posjeduje certifikat u području javne nabave te savjetuje kako naručitelje tako i ponuditelje u izradi dokumentacije za nadmetanje, sastavljanju ponuda, zastupa ih pred Državnom komisijom za kontrolu javne nabave i upravnim sudovima. Njezin rad također uključuje izradu ugovora i pravnih mišljenja iz građanskog i trgovačkog prava te vođenje postupaka prisilne naplate potraživanja, kako za fizičke tako i za pravne osobe

E-mail: melani.polincic@hanzekovic.hr