Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri

Iva Markotić Bagarić

Iva Markotić Bagarić
Obrazovanje:
  • 2002. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2004. Pravosudni ispit
Zaposlenje:
  • 2002-2005. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
  • 2005. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković, & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

radno pravo, trgovačko pravo, ugovori o građenju i primjena propisa o gradnji, medijsko pravo, autorsko pravo

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnica Iva Markotić Bagarić ima veliko iskustvo u zastupanja stranaka u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima. Odvjetnica Markotić Bagarić u svom radu posebice je usmjerena na područje radnog prava, te je stekla široko iskustvo  u pružanju pravnih savjeta i izradi pravnih mišljenja u vezi s radnim odnoseima, izradom ugovora i radnopravnih akata.

Odvjetnica  Iva Markotić Bagarić pruža savjete iz stvarnopravnih i obveznopravnih odnosa, izrađuje ugovore i daje pravna mišljenja iz navedenih područja prava, a posebno područje interesa zauzimaju medijsko pravo, sportsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva, te se odvjetnica Iva Markotić Bagarić bavi i savjetovanjem i zastupanjem stranaka u tom pravnom području.

S obzirom na područja prava kojima se osobito bavi, odvjetnica Iva Markotić Bagarić ima bogato iskustvo u zastupanju stranaka u građanskim, trgovačkim, radnim sporovima pred sudovima i upravnim tijelima

E-mail: iva.markotic-bagaric@hanzekovic.hr