Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri

Jelena Arsić

Jelena Arsić
Obrazovanje:
  • 2005. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2008. Pravosudni ispit
  • 2012.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; poslijediplomski specijalistički studij: Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji
Zaposlenje:
  • 2006. vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
  • 2006. vježbenik  u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri d.o.o.
  • 2008. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri d.o.o.
  • 2014. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
Glavna područja rada:

radno pravo, trgovačko pravo, pripajanja i spajanja, stvarno pravo, obvezno pravo, predstečajno i stečajno pravo, outsourcing

Strani jezici:

engleski

Opis:

Odvjetnički rad odvjetnice Jelene Arsić obuhvaća savjetovanje i zastupanje stranaka u radnim sporovima, i pravnim pitanjima koja se odnose na povlastice/naknade i mirovine zaposlenika.

Odvjetnica Arsić osim toga ima bogato iskustvo u građanskim i trgovačkim postupcima, kao i u postupcima predstečajne nagodbe.

Odvjetnica Jelena Arsić bavi se savjetovanjem o statusnim pitanjima, izradom ugovora i pravnih mišljenja iz gore navedenih područja prava te zemljišnoknjižnog prava, stvarnopravnih i obveznih odnosa. Redovito sudjeljuje u transakcijama pripajanja i spajanja, due dilligance postupcima, kao i u postupcima stjecanja NPL plasmana.

E-mail: jelena.arsic@hanzekovic.hr