Jezik:

Područja prakse

Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri ima veliko i dugogodišnje iskustvo, osobito u sljedećim područjima:

Bankarstvo, financije i tržišta kapitala

 • Pravni savjeti u vezi bankarskih i financijskih transakcija te transakcija vrijednosnim papirima
 • Pravni savjeti i izrada dokumentacije vezane uz sindicirane zajmove
 • Pravni savjeti vezani uz izdavanje obveznica
 • Izrada ugovora o financijskom i operativnom leasingu
 • Pravni savjeti i izrada dokumentacije vezane uz swap vlasničkih instrumenata, poslovanje na robnim burzama i ISDA
 • Registriranje investicijskih fondova, pravni savjeti o obvezama prema regulatornim tijelima
 • Inicijalne javne ponude

Zaštita tržišnog natjecanja

 • Usklađenost transakcija sa zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja
 • Prijave namjere koncentracije
 • Vođenje postupaka vezanih uz zloupotrebu vladajućeg položaja

Pravo društava i trgovačko pravo

 • Savjetodavne usluge u vezi s osnivanjem trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (ustanova) u skladu s poslovnim potrebama stranaka, priprema svih potrebnih dokumenata za osnivanje društava i ustanova (statuti, društveni ugovori)
 • Zastupanje u postupcima upisa u sudske registre pred nadležnim trgovačkim sudovima
 • Priprema i savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava i savjeti o pravima članova društva
 • Savjetovanje i priprema dokumenata potrebnih za statusne promjene trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
 • Priprema organizacijskih dokumenata, kao što su pravilnici o organizaciji, poslovnici o radu uprave, o radu nadzornog odbora i sl.

Rješavanje sporova

 • Stečajni postupci
 • Trgovački sporovi
 • Trgovačka arbitraža
 • Obveznopravni sporovi
 • Tržišno natjecanje
 • Naplata dugovanja
 • Radni sporovi
 • Ovršni postupci
 • Sporovi o zaštiti okoliša
 • Sporovi o zaštiti prava intelektualnog vlasništva
 • Porezni sporovi

Energetika

 • Pravna i regulatorna usklađenost
 • Koncesije
 • Transakcije vezane uz naftu i plin
 • Ishođenje dozvola i odobrenja
 • Sastavljanje projektnih ugovora, financijskih ugovora i ugovora o osiguranju

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

 • Pretraživanje žigova, patenata i industrijskog dizajna
 • Registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna
 • Praćenje važenja registriranih žigova, patenata i industrijskog dizajna te produživanje njihova važenja
 • Registracija autorskih prava
 • Izdavanje licenci, prijenos tehnologije i druge transakcije vezane uz prava intelektualnog vlasništva
 • Mjere protiv krivotvorenja
 • Ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva
 • Sudski sporovi
 • Registracija naziva domene
 • Ostvarivanje prava na dizajn i sadržaj internet-stranica
 • Prava vezana uz intelektualno vlasništvo

Radno pravo

 • Općenita pitanja vezana uz radne odnose
 • Raskidi i otkazi ugovora o radu
 • Programi restrukturiranja
 • Programi stimulacije zaposlenika
 • Radni sporovi

Pripajanje, spajanje i privatizacija

 • Strukturiranje pripajanja i spajanja
 • Provođenje pravnog due diligencea
 • Provjera pravne i regulatorne usklađenosti
 • Pripremanje ponudbene dokumentacije
 • Otkup poduzeća od strane menadžmenta
 • Pripremanje obveznih ponuda za preuzimanje
 • Post-privatizacijsko pravno usklađivanje

Projekti financiranja

 • Savjetovanje pri strukturiranju i provedbi projekata financiranja (infrastrukturni projekti, koncesije za autoceste, distribuciju plina)
 • BOT projekti
 • Javna privatna partnerstva

Ugovori o građenju i primjena propisa o gradnji

 • Provođenje pravnog due diligencea
 • Najmovi
 • Pravno savjetovanje vezano uz ulaganje u nekretnine
 • Sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji
 • Provjera usklađenosti u pogledu zaštite okoliša
 • Provjera transakcije

Porezno pravo

 • Pružanje pravnih savjeta u vezi PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, oporezivanja nekretnina i dr.
 • Usluge poreznog zastupanja

Društvo ima i bogato iskustvo u ustavnom pravu, pravu zaštite okoliša, stečajnom pravu i pravu telekomunikacija.